Pozemky

V ponuke pozemky na ulici Kukučínová v Chorvátskom Grobe (časť Čierna Voda). Pozemky sú napredaj len s podmienkou realizacie domu cez našu spoločnosť.

Parcela 1 - Bytový dom - predaný

Výmera pozemku: 1266 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku34,7 m
Dĺžka pozemku36,5 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlaží
Počet parkovacích miest

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 2 - Zelená plocha - predaná

Výmera pozemku: 238 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku7 m
Dĺžka pozemku34 m

Zastavanosť
Rozostup rodinných domov
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlaží
Počet parkovacích miest

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 3 - Bytový dom - predaný

Výmera pozemku: 1177 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku32 m
Dĺžka pozemku36,8 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlaží
Počet parkovacích miest

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 4 - predaný

Výmera pozemku: 862 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku23 m
Dĺžka pozemku37,5 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 5 - predaný

Výmera pozemku: 760 m2

Cena: 90 440 €

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku20 m
Dĺžka pozemku38 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 6 - predaný

Výmera pozemku: 762 m2

Cena: 90 678 €

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku20 m
Dĺžka pozemku38,1 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 7 - predaný

Výmera pozemku: 763 m2

Cena: 90 797 €

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku20 m
Dĺžka pozemku38,2 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 8 - predaný

Výmera pozemku: 785 m2

Cena: 93 415 €

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku20,5 m
Dĺžka pozemku38,3 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 9 - predaný

Výmera pozemku: 743 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku19,5 m
Dĺžka pozemku38,1 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 10 - rezervovaný

Výmera pozemku: 760 m2

Cena: 90 440 €

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku20 m
Dĺžka pozemku38 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 11 - predaný

Výmera pozemku: 759 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku20 m
Dĺžka pozemku38 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 12 - predaný

Výmera pozemku: 766 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku20 m
Dĺžka pozemku38,3 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 13 - rezervovaný

Výmera pozemku: 774 m2

Cena: 92 106 €

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku20 m
Dĺžka pozemku38,7 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 14 - predaný

Výmera pozemku: 762 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku20 m
Dĺžka pozemku38,1 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 15 - predaný

Výmera pozemku: 751 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku19 m
Dĺžka pozemku39,5 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 17 - predaný

Výmera pozemku: 737 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku19 m
Dĺžka pozemku38,8 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 18 - predaný

Výmera pozemku: 2046 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku43,6 m
Dĺžka pozemku46,9 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 19 - predaný

Výmera pozemku: 1433 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku32 m
Dĺžka pozemku44,8 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 20 - predaný

Výmera pozemku: 466 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku10,4 m
Dĺžka pozemku44,8 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 21 - predaný

Výmera pozemku: 628 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku31,9 m
Dĺžka pozemku19,7 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 22 - rezervovaný

Výmera pozemku: 600 m2

Cena: 71 400 €

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku31,9 m
Dĺžka pozemku19,6 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 23 - predaný

Výmera pozemku: 772 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku20 m
Dĺžka pozemku38,6 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 24 - rezervovaný

Výmera pozemku: 772 m2

Cena: 91 868 €

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku20 m
Dĺžka pozemku38,6 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 25 - rezervovaný

Výmera pozemku: 772 m2

Cena: 91 868 €

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku20 m
Dĺžka pozemku38,6 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 26 - predaný

Výmera pozemku: 722 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku20 m
Dĺžka pozemku36,1 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 27 - predaný

Výmera pozemku: 722 m2

Cena: 85 918 €

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku20 m
Dĺžka pozemku36,1 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 28 - predaný

Výmera pozemku: 722 m2

Cena: 85 918 €

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku20 m
Dĺžka pozemku36,1 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 29 - predaný

Výmera pozemku: 722 m2

Cena: 78 698 €

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku20 m
Dĺžka pozemku36,1 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 30 - predaný

Výmera pozemku: 786 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku17,5 m
Dĺžka pozemku44,9 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 31 - predaný

Výmera pozemku: 892 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku20 m
Dĺžka pozemku44,6 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 32 - predaný

Výmera pozemku: 841 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku22,5 m
Dĺžka pozemku37,4 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Parcela 33 - predaný

Výmera pozemku: 843 m2

Cena:

0904 914 000

dohodnite si obhliadku pozemkov

Šírka pozemku20,8 m
Dĺžka pozemku40,5 m

Zastavanosťmax. 35 %
Rozostup rodinných domov7 m
Uličná čiara6,5 m

Nadzemných podlažímax. 2
Počet parkovacích miestmin. 3 vrátane garáže

V cene pozemku inžinierske siete: splašková kanalizácia, riešenie dažďovej vody, prípojky elektriny, plyn, voda a pripojenie SWAN optika.

Výkresová dokumentácia pre regulatívy územiaVoľnýRezervovanýPredaný

Cenník pozemkov

Ponuka výstavby rodinných domov

Naša spoločnosť vám zabezpečí výstavbu vášho vlastného rodinného domu na kľúč.

0904 914 000

Lokalita

blízko Bratislavy

V tichej lokalite Chorvátsky Grob – Čierna Voda 15 km od Bratislavy vám ponúkame stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov.

[button color=“see-through“ hover_text_color_override=“#fff“ size=“large“ url=“http://www.kukucinova.sk/lokalita“ text=“Zobraziť lokalitu“ color_override=“#5bc6b6″]